Faillisssementen van Sabra N.V. en Aquarius Ltd.

BZSE Attorneys at Law (its partners Roeland Zwanikken and Pieter Soons) assisteren mr. C. (Cander) van der Veer (curator) bij de afwikkelingen van de faillissementen van Sabra N.V. en Aquarius Ltd. De in deze faillissementen opgemaakte openbare verslagen kunnen ter griffie worden opgevraagd.


More articles →
Expand poster