Politici staan niet boven burgers

Categories: Civil
Met het implementeren van artikel 123 in de Sint Maartense Staatsregeling en de daarmee verbonden ‘Landsverordening vervolging politieke gezagdragers’, wordt een ongelijke behandeling bewerkstelligd tussen politici en ‘gewone mensen’...