Politici staan niet boven burgers

Categories: Civil
Met het implementeren van artikel 123 in de Sint Maartense Staatsregeling en de daarmee verbonden ‘Landsverordening vervolging politieke gezagdragers’, wordt een ongelijke behandeling bewerkstelligd tussen politici en ‘gewone mensen’...
Expand poster